NASZE CELE

  1. Niesienie pomocy kobietom przed i po leczeniu raka piersi.
  2. Uczestniczenie w akcjach mających na celu wczesnego wykrywania nowotworów piersi.
  3. Poprawa samopoczucia i jakości życia kobiet dotkniętych chorobą nowotworową.
  4. Profilaktyka chorób nowotworowych.
  5. Podnoszenie sprawności fizycznej kobiet po leczeniu nowotworów piersi.
  6. Promowanie aktywnego spędzania czasu.

   

  REALIZUJEMY SWOJE CELE POPRZEZ

  • Ścisłą współpracę z poradnią onkologiczną (przy Powiatowym Szpitalu im. św. Maksymiliana w Oświęcimiu).
  • Prowadzenie rehabilitacji fizycznej i psychicznej po leczeniu raka piersi, ułatwiających powrót pełnego życia.
  • Organizowanie samopomocy w formie akcji „ochotniczki”. Ochotniczki są kobietami po mastektomii, które po szkoleniu podejmują w szpitalach rozmowy z kobietami przed i po zabiegach.
  • Nawiązanie współpracy i wymianę doświadczeń z organizacjami o podobnym zakresie działalności w kraju i zagranicą.
  • Organizowanie prelekcji oraz wydawanie broszur, plakatów, materiałów edukacyjnych.
  • Prowadzenie akcji informacyjnych o nowych terapiach, lekarstwach i działaniach innych organizacji.
  • Podejmowanie działań dla zapewnienie kobietom po zabiegach operacyjnych możliwości stałego korzystania z profesjonalnej rehabilitacji.
  • Udzielanie pomocy członkiniom będącym w trudnej sytuacji materialnej.
  • Wspieranie kobiet w trudnych sytuacjach, poprzez kontakt osobisty lub grupowy.
  • Organizowanie badań profilaktycznych oraz prowadzenie akcji informacyjnych uświadamiających konieczność regularnych badań.
  • Organizowanie imprez kulturalno – rozrywkowych oraz uczestniczenie w takich imprezach organizowanych przez profesjonalistów.
  • Jubileusz 15sto lecia Amazonek BrzeszczeJubileusz 15sto lecia Amazonek Brzeszcze
  • 22 lipca wycieczka do Wisły i Rycerki
  • W dniach od 01 do 03 czerwca odbyła się wycieczka do Wrocławia
  • Przemień swoje lęki na talentyPrzemień swoje lęki na talenty Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, realizujemy projekt Rehabilitacja społeczna pt" Przemień swoje lęki na talenty"jednym z punktów była wycieczka do Wieliczki , którą bardzo mile wspominają uczestniczki. a oto zdjecie zbiorowe w komnacie Sw. Kingi