TROCHĘ HISTORII

Trochę historii

 • Wiosna 2002 roku
Założycielka i pomysłodawczyni klubu Amazonek: Alicja Matusiak i Amazonka Beata (wtedy 34 lata), pełne niepewności, czekały na odzew apelu opublikowanego w lokalnej prasie. Przyszło pięć Amazonek i pani Alicja uznała to za sukces. Z każdym spotkaniem zwiększała się liczba członkiń Klubu i to właśnie z tego powodu trzeba było zmienić miejsce spotkań na brzeszczański Ośrodek Zdrowia, a w kolejnych latach Amazonki doczekały się swojej siedziby na ul. Mickiewicza
 • Luty 2003
Klub Amazonek w Brzeszczach, chce ująć swoją działalność w ramy prawne i zostać stowarzyszeniem. Rejestracja w krakowskim Sądzie Wojewódzkim oznaczałaby posiadanie statusu prawnego, co dałoby Amazonkom prawo do posiadania majątku, czyli uzyskiwania pomocy finansowej ze strony np. budżetu gminy czy sponsorów. Jak wiele trudu kosztowało to członkinie Klubu, trudno opowiedzieć. Ciągłe odsyłanie przez wojewódzki sąd statutu przyszłego zrzeszenia zaowocowało bezsennymi nocami ówczesnej prezes Grażyny Wolant, która do kolejnego pliku dokumentów dołączyła osobisty list. Nie wiadomo, czy to poprawność dokumentów czy też poruszająca treść pisanego odręcznie listu sprawiła, że Klubowi przyznano osobowość prawną. – „To daje nam nowe możliwości, możemy teraz wyjść do ludzi, odwiedzać chore kobiety w szpitalach” - mówiła honorowa członkini Alicja Matusiak.
 • Wrzesień 2003- Klub Amazonek jest Stowarzyszeniem
I tak rozpoczęła się szeroka działalności brzeszczańskiego klubu, który jest jedynym stowarzyszeniem Amazonek w powiecie oświęcimskim.


Sukcesy
 • Wrzesień 2005 roku – Stowarzyszenie Amazonek, w Brzeszczach na ogólnopolskiej spartakiadzie w Łucznictwie „Amazonek” w Poznaniu zajmuje I miejsce. Umacnia to w nas przekonaniu, że mimo choroby, którą przeszłyśmy, możemy dalej cieszyć się w życiu z sukcesów i osiągać je.
 • I „Różowa Sobota” 2005 w Przychodni Rejonowej w Brzeszczach. Lekarze onkolodzy i chirurdzy przebadali 382 kobiety, wykonali 50 badań USG piersi oraz 15 biopsji cienkoigłowej pod USG.
 • II „Różowa Sobota” 2006 r 190 kobiet przebadanych – 30 USG
 • III „Różowa Sobota” 2007 r 152  kobiet przebadanych – 30 USG
 • IV „Różowa Sobota” 2010 r  150osób w tym 2 mężczyzn- 60 USG
 • V "Różowa sobota" 2011r w Ośrodek Zdrowia na Zasolu 50 kobiet- 20 USG
 • VI "Różowa Sobota" 2012r w  Specj. Praktyka Lekarska K.Polak ul. Drobniaka 80 kobiet przebadanych, 46 USG, 87 badań mammograficznych
 • VII"Różowa Sobota" 2013r w NZOZ Vita- przebadanych 70 kobiet, 35 USG
 • VIII "Różowa Sobota" 2014r w  ZLA oraz ZOZ w Oświęcimiu (w Przychodni Rejonowej nr 1) Z konsultacji lekarzy skorzystało 101 osób (98 kobiet oraz 3 mężczyzn). Wykonano 49 badań USG, a pacjentki wymagające dalszej diagnozy skierowano na mammografie, która będzie wykonywana w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu.
 • IX "Różowa Sobota"2015r w szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu,  z konsultacji skorzystało 113 osób, a dla 77 wykonano badanie USG piersi
 • X "Różowa Sobota"2016 Ponad 150 osób z całego powiatu oświęcimskiego skorzystało z bezpłatnych badań i konsultacji przeprowadzonych w ramach Różowej Soboty, którą zorganizowałyśmy wraz NZOZ VITA w Brzeszczach przy wsparciu finansowym Starostwa Powiatowego
  w Oświęcimiu. Podczas akcji profilaktycznej raka piersi pacjentki w przedziale wieku najmłodsza 19 najstarsza 72 lata mogły skorzystać z konsultacji lekarzy onkologów z Beskidzkiego Centrum Onkologii w Bielsku-Białej oraz chirurgów ze Szpitala Powiatowego w Oświęcimiu. Alicja nasza założycielka i honorowy członek SAB prezentowała metodę samokontroli i samobadania piersi. . Ogółem z konsultacji lekarzy skorzystało 151 osób z czego 100 wymagało badania USG, Amazonki bardzo licznie pomagały podczas akcji, wyznajemy zasadę ‘pomagając innym pomagasz sobie”- nasza obecność uświadamia innym że z rakiem można wygrać. Czytając wpisy do naszej księgi pamiątkowej utwierdzamy się w przekonaniu że warto organizować takie akcje, bo są bardzo potrzebne..

Organizowanie takich akcji ma na celu wczesne wykrycie choroby,pozwala uświadomić społeczeństwo, że diagnoza mówiąca, iż mamy raka, wcale nie oznacza, że zaraz umrzemy. Jesteśmy żywym przykładem na to, iż z nowotworem można wygrać i jeszcze przez wiele lat cieszyć się życiem.
                           
Udział w akcjach promujących profilaktykę raka piersi
 • X 2002 rok Marsz życia i nadziei w Krakowie  
 • VI 2008 rok „Dojrzeć Raka” w Krakowie
 • Zorganizowanie w 2004r  I Powiatowego Marszu Życia i Nadziei w Oświęcimiu. Marsze te dla wielu kobiet okazały się sygnałem do podjęcia leczeni
 • Bardzo uroczyście świętowałyśmy X lecie naszego Stowarzyszenia.  Wśród zaproszonych gości byli nasi sponsorzy i lekarze współpracujący z nimi na „Różowych sobotach”. Jednym z punktów programu był wykład lekarza genetyka z Beskidzkiego Centrum Onkologii im. Jana Pawła II w Białej dr Rafała Wiśniowskiego na temat dziedziczenia genu odpowiedzialnego za rozwój raka piersi. Wykład był bardzo poznawczy poparty prezentacją poglądową..Wysłuchali go z uwagą wszyscy obecni: Goście, Amazonki z przybyłymi członkami rodzin, młodzież z obsługi. Ponad 100 osób. Wykład planowany rok wcześniej "wstrzelił się " tematyką w związku ze światowym szumem medialnym po ogłoszeniu mastektomii profilaktycznej u aktorki Angeliny Jolie. Polskie media również podjęły temat. Obecni na jubileuszu oprócz wiedzy dla siebie, w swoim otoczeniu pomogą uświadomić kobietom ważność profilaktyki i badań szczególnie przy obciążeniach dziedzicznych. Amazonki, które podjęły decyzję o uprzedzającej mastektomii utwierdziły się w słuszności tej decyzji
Nagrody
 • 2005 r Nagroda Burmistrz Brzeszcz-  „Oskard” w dziedzinie działalność społeczna 
 • 2006 r w konkursie „Najlepsze inicjatywy lub projekty realizowane przez organizacje pozarządowe w 2005r za projekt” Wszystko dla zdrowia-powrót do pełnego zdrowia, szerzenie i promocja profilaktyki onkologicznej”
 • 2007 r Nagroda Marszałka Województwa Małopolskiego „Kryształy Soli” dla najlepszych organizacji pozarządowych w kategorii Sport- Zdrowie.
 • 2008 r Nagroda Zarządu Powiatowego w Oświęcimiu za najlepszą inicjatywę w 2007r „Wygramy tę wojnę”
 • 2010 r Nagroda Zarządu Powiatowego w Oświęcimiu za najlepszy projekt materiału promocyjnego organizacji pozarządowej z terenu Powiatu Oświęcimskiego

Czym konkretnie zajmuje się Stowarzyszenie?
 • Współpracuje z poradnią Onkologiczną w Oświęcimiu.
 • Zaprasza do siebie rehabilitantów i urzędników, którzy są w stanie pomóc, a także przedstawicieli firm oferujących bieliznę i peruki.
 • Uczestniczy w akcjach mających na celu wczesne wykrywanie nowotworu piersi.
 • Prowadzi szkolenia zachęcające kobiety do samobadania.
 • Szkoli członkinie klubu w temacie samobadania tak, aby były doskonale przygotowane do przekazywania wiedzy innym.

Stowarzyszenie ma swoje ambicje, ale nie wynikają one jedynie z chęci samorealizacji, lecz przede wszystkim z pragnienia ustrzeżenia innych kobiet przed chorobą nowotworową, która może dotknąć którąkolwiek z nas.

 
opis niedostepny Amazonki z Brzeszcz  w Krakowskim Pochodzie Nadziei
opis niedostepny W Krakowie Amazonki nie tylko czytały na plakatach: Rak - wczesne wykrycie zwiększa szansę na przeżycie, ale same również zachęcały kobiety do samobadania
opis niedostepnyNasze Wolontariuszki w przychodni NZOZ Vita  RS2016rok
 • Jubileusz 15sto lecia Amazonek BrzeszczeJubileusz 15sto lecia Amazonek Brzeszcze
 • 22 lipca wycieczka do Wisły i Rycerki
 • W dniach od 01 do 03 czerwca odbyła się wycieczka do Wrocławia
 • Przemień swoje lęki na talentyPrzemień swoje lęki na talenty Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, realizujemy projekt Rehabilitacja społeczna pt" Przemień swoje lęki na talenty"jednym z punktów była wycieczka do Wieliczki , którą bardzo mile wspominają uczestniczki. a oto zdjecie zbiorowe w komnacie Sw. Kingi