Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

Wycieczka w Góry Świętokrzyskie

W czerwcowy poranek wyruszyłyśmy na wycieczkę w Góry Świętokrzyskie.

Lało jak z cebra, mimo to dobry humor nas nie opuszczał. Zwiedzałyśmy:

Park Etnograficzny w Tokarni. Muzeum Minerałów i Skamieniałości. Muzeum Starożytnego Hutnictwa w Nowej Słupi. Z tym miejscem związany był nasz krajan , profesor AGH Kazimierz Bielenin , zasłużony badacz i odkrywca ( Dymarek Świętokrzyskich).Stamtąd ruszyłyśmy na szczyt Łysej Góry do klasztoru benedyktyńskiego, miejsca kultu religijnego, w którym przechowywane są relikwie Drzewa Krzyża Świętego. Podziwiałyśmy także świętokrzyskie gołoborze , z tarasu widokowego oglądałyśmy piękno wokół nas.

Nie ominęłyśmy równieżjaskini Raj, gdy zobaczyłyśmy najpiękniejszą jaskinię krasową regionu , w której światła lamp wydobywały z mroku tysiące stalaktytów i stalagmitów poczułyśmy się jak w raju. Ostatnim miejscem zwiedzania było Muzeum Martyrologii i Męczeństwa Wsi Polskiej w Michniowie. W tym miejscu w 1943 roku męczeńską śmierć przez rozstrzelanie bądź spalenie żywcem poniosło dwustu trzech mieszkańców wsi .Wieś odrodziła się , abyświadczyć o okrucieństwie , jakiego dopuścił się człowiek przeciw człowiekowi .Z przygnębieniem wyszłyśmy z Muzeum . Poprzednie pokolenie przeżyło straszne rzeczy . Nasza choroba nie wydała się w tym kontekście tak straszna .

Trzy dni razem , wiele informacji poznanych i piękno przyrody ziemi świętokrzyskiej wróciły nam dobry nastrój . I z takim wróciłyśmy do Brzeszcz.

Dziękujemy Sponsorom : Urzędowi Gminy Brzeszcze , Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie za włączenie nas do projektu ,, Rodzina w kryzysie "

Pani Ewie Jankowskiej za pilotowanie wycieczki i niespodzianki piknikowe .

Panu kierowcy Tadeuszowi za bezpieczną jazdę.

Marzymy o następnej wycieczce może na ziemię zamojską?

Spisały: Krystyna i Zofia.

  • Jubileusz 15sto lecia Amazonek BrzeszczeJubileusz 15sto lecia Amazonek Brzeszcze
  • 22 lipca wycieczka do Wisły i Rycerki
  • W dniach od 01 do 03 czerwca odbyła się wycieczka do Wrocławia
  • Przemień swoje lęki na talentyPrzemień swoje lęki na talenty Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, realizujemy projekt Rehabilitacja społeczna pt" Przemień swoje lęki na talenty"jednym z punktów była wycieczka do Wieliczki , którą bardzo mile wspominają uczestniczki. a oto zdjecie zbiorowe w komnacie Sw. Kingi
  •