Wykład - Kraków

W dniu 2 grudnia 2014 roku w Instytucie Onkologii w Krakowie odbyły się warsztaty na temat leczenia raka piersi w ramach ogólnopolskiej kampanii pod tytułem „HORYZONTY”. Warsztaty zorganizowało Krakowskie Towarzystwo wraz z firmą Roche Polska dla kobiet zrzeszonych w klubach Unii Małopolskiej. Wykład poprowadził dr Marek Ziobro, tematem był „Zaawansowany rak piersi – HER 2 dodatni”.
Dr Marek Ziobro podkreślił ważność wczesnego rozpoznania nowotworu i ustalenia zaawansowania choroby, przedstawił metody leczenia systemowego i radykalnego raka piersi.
W leczeniu choroby nowotworowej ważny jest dobór metody leczenia zależny od sytuacji klinicznej i wrażliwości pacjentki na ustalone dla niej metody. Wyjaśnił, skąd u niektórych pacjentek pojawia się HER 2 i jak przebiega leczenie.
Z badań wynika, że u 70-80% pacjentek stosowana jest hormonoterapia jako leczenie uzupełniające.
Według najnowszej wiedzy dla tych pacjentek polecane jest branie Tamoxifenu dłużej niż 5 lat.
  • Jubileusz 15sto lecia Amazonek BrzeszczeJubileusz 15sto lecia Amazonek Brzeszcze
  • 22 lipca wycieczka do Wisły i Rycerki
  • W dniach od 01 do 03 czerwca odbyła się wycieczka do Wrocławia
  • Przemień swoje lęki na talentyPrzemień swoje lęki na talenty Dzięki wsparciu Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu, realizujemy projekt Rehabilitacja społeczna pt" Przemień swoje lęki na talenty"jednym z punktów była wycieczka do Wieliczki , którą bardzo mile wspominają uczestniczki. a oto zdjecie zbiorowe w komnacie Sw. Kingi
  •